https://www.cortevainfo.bg

Защитете житните посеви
от плевели и болести с
пакета Дерби® Супер Eдно и Алегро®
на уникална цена за сезон 2021

Какво спестявате?

Вземи сега и спести от цената на хербицида Дерби® Супер Едно и фунгицида Алегро®.

20% по-изгодна цена за комбинацията Дерби® Супер Едно и Алегро® на декар от конкурентните пакети със същото действие.

Какво получвате?

Получвате сигурност за инвестициите Ви, както и по-добър добивен потенциал, използвайки пакета Дерби® Супер Едно и Алегро®.

Пакетът е за 150 дка, като са заложени високите дози на продуктите, което ще бъде напълно достатъчно дори и при силно заплевеляване и инфекциозен фон.

Какво представлява Дерби® Супер Едно?

Дерби® Супер Едно, с второ търговско наименование Ланселот®, е вегетационен хербицид, контролиращ едновременно икономически важните  едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число устойчиви на хормоноподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА).

Какви са практическите предимства?

Ефективен срещу: Всички икономически важни едногодишни и многогодишни широколистни плевели, устойчиви на хормоноподобните хербициди - технологични самосевки слънчоглед и рапица в ранни фази, паламида, лепка, ефемерни плевели и др.

Какво представлява Алегро®?

Фунгицид от концепцията AgCelence*, който защитава растенията от комплекса болести при тях, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес. След третиране Алегро® се разпространява изключително бързо по повърхността и във вътрешността на зелените части на растението.

Какви са практическите предимства?

За повече информация се свържете с нашите търговски представители.

Северозападна и Северна централна България
Милен Борисов - 088 644 6326
Североизточна България
Владимир Аврамов - 088 412 1046
Южна България
Пепа Василева - 088 430 7650
Информация за нас и другите ни продукти, можете да намерите в нашия корпоративен сайт www.corteva.bg.
info@corteva.bg | +359 2 489 9160
Авторско право © 2021 Corteva. Всички права запазени.
® ™ Търговски марки на Corteva, DuPont, Dow AgroSciences и Pioneer и свързаните с тях компании или съответните им собственици.